De Naobers

Woongroep De Noabers is een vereniging en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost, met als doel om een woonvorm te realiseren bestaande uit 24 woningen, zowel huur als koopwoningen, met gemeenschappelijke ruimtes en een gemeenschappelijke tuin.

U kunt ons volgen via

Alex cum suis Op de fiets de natuur in!

Wat de Noabers zo al eens gezegd hebben:

  • 'Het zou een gebouw moeten worden waar mensen van denken:'Daar wonen vast leuke mensen!''
  • 'Ik hoop dat we elkaar inspireren en het gezellig met elkaar hebben.'
  • 'Samen ergens aan iets bouwen, in dit geval aan de woongroep, vind ik belangrijk en leuk.'
  • 'Ik zie het als mijn taak de bomen in en om Zutphen te beschermen.'
  • 'Mijn ideaal is om met anderen samen te wonen en samen actief te zijn en van elkaar te leren.'
  • 'Ik wil zelf graag een netwerk om mij heen opbouwen, waar ik graag met en voor mensen ben'.
  • '...hoewel ik vermoed dat de animo binnen de Naobers om mee te doen aan een trektocht te voet, waarbij alles, ook de eigen tent, in de rugzak meegenomen moet worden niet groot zal zijn... heeft met hen 's avonds rond het vuur zitten, pratend en starend, ook zijn charmes.'
  • 'Het samen met andere mensen wonen vond ik altijd heel gezellig.'
  • 'Eigenlijk een huis net als het huisje op Vlieland waar we graag op vakantie gaan en vaak denken: 'Wat heb je eigenlijk maar weinig nodig om fijn te kunnen leven'.'
  • 'Ik hoop bij de Naobers een nieuwe fase in te gaan met mensen om me heen die naar elkaar kijken en niet langs elkaar heen.'

jolanda, loes, yvonne en lucy jolanda, loes, yvonne en lucyEn wat ging er aan vooraf....

Het ontstaan van de woongroep
Een Zutphense vrouw heeft in 2005 het initiatief genomen om een woonproject voor ouderen te starten. Door krantenadvertenties en mond-tot-mond reclame ontstond de woongroep De Naobers.
Er ontstond een samenwerkingsverband met de gemeente en woonbedrijf Ieder1 en er werd een locatie voor ons bestemd. Om financile redenen - de economische crisis deed zich inmiddels gelden - moest Ieder1 afhaken en ook andere woningbouwverenigingen durfden het niet aan. Bovendien liep, ten gevolge van diezelfde crisis, het ledental schrikbarend terug. In de zomer van 2011 leek het schip "De Naobers" te stranden.
Maar de redding leek nabij: Eric ten Hagen was als procesbegeleider betrokken bij een andere 'woongroep in oprichting' in Zutphen, De Derde Fase, die met een groots project pal ten noorden van het station bezig was en versterking zocht daarvoor. Eric vroeg De Naobers om mee te doen, en vanaf begin 2012 waren we partner in "het Ubuntuplein" .
Na een oproep in 'Adres onbekend' "explodeerde" het aantal leden en sinds die tijd groeit en bloeit de vereniging als nooit tevoren.
Helaas lijkt het Ubuntuplein nu ook te stranden en hebben we voor de tweede keer de bakens verzet. Momenteel zijn we in zee gegaan met Stichting "Knarrenhof". Opnieuw hebben we goede hoop dat ons project gerealiseerd gaat worden. (Zie Stand van zaken).

Voor de 10 sociale huurwoningen zijn inmiddels gegadigden, maar als puntje bij paaltje komt en het definitieve ontwerp plus bijbehorende huurpijs vastgesteld zijn zal het de vraag zijn of alle gegadigden daadwerkelijk in zullen stappen. Daarom hebben we nog een flinke wachtlijst nodig, ook voor de vrije huur- en koopwoningen. We zoeken dus nog belangstellenden.


www.woongroepdenaobers.nl